Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428944 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Người lạ ơ - ID: 1428944
 IP & Posted by:  64.233.173.18 on March 6, 2018 at 11:26pm
 Updated by:  April 15, 2018 at 9:29pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 Looking For:  Mình hiện đag là 1 single mom nếu như các a ngại điều đó thì xin tìm người khác e đến đây vs thiện chí là giao lưu kết bạn Translate to English

Back | Send Email to Người lạ ơ (ID: 1428944)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.