Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428969 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Victoria - ID: 1428969
 IP & Posted by:  113.176.88.8 on March 7, 2018 at 8:42am
 Updated by:  March 7, 2018 at 8:25pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  English teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn tìm hiểu để tiến xa hơn “Mail” Yahoo” victorianguyen9218 Translate to English
 Free Time:  Đọc sách xem phim victorianguyen9218 Translate to English
 I Am:  Bạn sẽ hiểu về tôi khi trò chuyện với nhau victorianguyen9218 Translate to English
 Looking For:  vui tính và chu đáo chỉ đơn giản vậy thôi victorianguyen9218 Translate to English

Back | Send Email to Victoria (ID: 1428969)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.