Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428994 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Uyen Nguyen - ID: 1428994
 IP & Posted by:  14.169.80.233 on March 7, 2018 at 8:42pm
 Updated by:  March 8, 2018 at 9:09pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có cuộc sống và gia đình ổn định Translate to English
 Free Time:  Du lịch, xem phim, online, đọc sách báo, cafe Translate to English
 I Am:  Một người bình thường, khá thẳng tính, nhưng vui, hoà đồng và có thể nói chuyện với tất cả mọi người nếu thật sự nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Không đặt mong muốn gì nhiều, vì ai cũng đều có ưu và khuyết điểm. Chỉ cần nghiêm túc để có thể phát triển mối quan hệ lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Uyen Nguyen (ID: 1428994)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.