Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428997 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quốc Khánh - ID: 1428997
 IP & Posted by:  113.185.12.83 on March 7, 2018 at 9:52pm
 Updated by:  April 16, 2018 at 11:29pm
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  trang diem
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Luôn phải cố gắng ... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac , ngu , .... Translate to English
 I Am:  It nói , ngây dại nhưng ko fai ngây thơ ,ko thích nịt nót ... Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 ng yeu chính con ng tôi , chân thành , biết sẻ , chững chạc .... ko thích ai bảo thủ , tôi là bot , sdt :01863958315 Translate to English

Back | Send Email to Quốc Khánh (ID: 1428997)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.