Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429050 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

shelly - ID: 1429050
 IP & Posted by:  41.82.48.85 on March 8, 2018 at 4:22pm
 Updated by:  March 8, 2018 at 9:19pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  leeds
 State/Province:  Queensland
 Zip:  36505
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  long term relationship Translate to English
 Free Time:  sports and reading Translate to English
 I Am:  Cuộc sống không phải là những ngày mà chúng ta sống, nhưng những điều mà chúng ta nhớ, Đó là một hành trình tự khám phá, thúc đẩy tôi và chia sẻ thế giới này đẹp với tôi! Translate to English
 Looking For:  Cuộc sống không phải là những ngày mà chúng ta sống, nhưng những điều mà chúng ta nhớ, Đó là một hành trình tự khám phá, thúc đẩy tôi và chia sẻ thế giới này đẹp với tôi! Translate to English

Back | Send Email to shelly (ID: 1429050)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.