Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429164 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim - ID: 1429164
 IP & Posted by:  209.126.90.5 on March 10, 2018 at 11:27am
 Updated by:  March 15, 2018 at 6:33am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Maryland
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21202
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hey, tôi là Tim New ở đây ... Translate to English
 Free Time:   Tôi là một cô gái đơn giản xuống trái đất và với một trái tim tốt .. Tôi yêu múa, hát và đọc cho vui Translate to English
 I Am:  Tôi tên là Tim Bam .. Tôi mới ở đây vừa mới đến đây vì mục đích chính là gặp gỡ một người bạn đời. Tôi rất tử tế và rất đơn giản. Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân. Bạn có thể viết cho tôi tại timban446@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến hôn nhân với một trái tim tốt .. Bạn có thể viết cho tôi tại timban446@yahoo.com or 3018258456 Translate to English

Back | Send Email to Tim (ID: 1429164)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.