Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng duyên - ID: 1429199
 IP & Posted by:  116.111.198.142 on March 11, 2018 at 1:28am
 Updated by:  March 11, 2018 at 10:30pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tuy hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tụ do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi là mẹ dơn thân , và muốn tìm bạn hoặc tiến xa hơn nếu có cảm tình voi nhau ....tôi không quan trọng tuổi , Translate to English
 Free Time:  Dưa con gái di chơi hoặc gặp bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là mẹ đơn thân , và có 1 cô công chúa nhỏ .... Translate to English
 Looking For:  Tim một chàng trai , thật lòng không phân biệt tuổi huy vọng sẽ chấp nhận thêm xô công chúa của tôi .tôi sẽ nói thêm ve tôi khi ai dó lam bạn sdt của tôi 0935682327 Translate to English

Back | Send Email to Hoàng duyên (ID: 1429199)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.