Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429200 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Phong - ID: 1429200
 IP & Posted by:  27.75.242.228 on March 11, 2018 at 3:13am
 Updated by:  January 9, 2019 at 5:12pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ...tìm người nơi ấy .... Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc sách, ca hát và ngằm biển,..... Translate to English
 I Am:  khai gì đây ta... Ah,,,mình sống giản di, chân thành và trầm tính nhưng vui vẽ, hòa đồng, biết quan tâm và chia sẻ. Thích những điều tự nhiên đến va không giả tạo..... Translate to English
 Looking For:  Mong gặp được....người ấy thật vui vẻ, thật chân thành và thật dể mến....! Translate to English

Back | Send Email to Tran Phong (ID: 1429200)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.