Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429387 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Elsa Nhung - ID: 1429387
 IP & Posted by:  113.161.75.135 on March 13, 2018 at 6:23pm
 Updated by:  March 13, 2018 at 9:14pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  KẾT HÔN Translate to English
 Free Time:  Thích du lịch Translate to English
 I Am:  Một người bình thường, khá thẳng tính, nhưng vui, hoà đồng và có thể nói chuyện với tất cả mọi người nếu thật sự nghiêm túc Translate to English
 Looking For:   Không đặt mong muốn gì nhiều, vì ai cũng đều có ưu và khuyết điểm. Chỉ cần nghiêm túc để có thể phát triển mối quan hệ lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Elsa Nhung (ID: 1429387)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.