Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429480 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy anh - ID: 1429480
 IP & Posted by:  123.20.58.241 on March 15, 2018 at 1:21am
 Updated by:  March 19, 2019 at 12:48am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Đang học đại h
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thực hiện tốt chương trình đại học, luôn cố gắng để có thể cải thiện kỹ năng nhiều hơn Translate to English
 Free Time:  Nge nhạc, đoc báo, xem phim và đi du lịch . Translate to English
 I Am:  Một người vui tính Translate to English
 Looking For:  Những người bạn Translate to English

Back | Send Email to Thuy anh (ID: 1429480)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.