Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429508 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Quân - ID: 1429508
 IP & Posted by:  27.74.16.156 on March 15, 2018 at 11:06am
 Updated by:  March 15, 2018 at 9:40pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo dựng sự nghiệp viên mãn Translate to English
 Free Time:  Forex, Computer, Music, Movice Translate to English
 I Am:  Dễ hòa đồng, hơi kỹ tính (sạch sẽ), chú trọng sự nghiệp và hình tượng bản thân. Translate to English
 Looking For:  Biết quý trọng những gì đang có. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Quân (ID: 1429508)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.