Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429537 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tim ban 1803 - ID: 1429537
 IP & Posted by:  14.169.177.89 on March 15, 2018 at 9:09pm
 Updated by:  March 15, 2018 at 9:35pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  sắp xếp cv cho ổn định Translate to English
 Free Time:  xem tv, nghe kinh, ... Translate to English
 I Am:  tôi sinh 1974 , là người miền Bắc làm kd ở quận 10 HCM người giản dị Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm bạn nữ sinh năm 75, 76, 78, 79, 81, 82 về phụ và đồng hành làm kd buôn bán . Mong muốn tính tình hiền, cư xử với mọi người hài hòa. Dt/zalo 091326417bốn Translate to English

Back | Send Email to tim ban 1803 (ID: 1429537)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.