Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429662 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Agent Phan - ID: 1429662
 IP & Posted by:  99.44.172.132 on March 17, 2018 at 6:16pm
 Updated by:  September 29, 2018 at 12:59am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95122
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn, nếu hợp thì lấy làm vợ. Translate to English
 Free Time:  nghe tin tức, nghe nhạc. chơi thể thao. Translate to English
 I Am:  Là người hiền, thân thiện, ít nói. sống giản dị. Translate to English
 Looking For:  Tìm người bạn gái hiền lành, tính tình thùy mị. sống giản di, chân thật. ngoại hình tương đối. Translate to English

Back | Send Email to Agent Phan (ID: 1429662)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.