Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429725 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My friend - ID: 1429725
 IP & Posted by:  103.199.23.92 on March 18, 2018 at 11:31am
 Updated by:  April 17, 2018 at 4:35pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Travel
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm Việc và tìm người có cùng sở thích go travel Translate to English
 Free Time:  đi cf, ăn uống và cuối tuần thích dạo phố đây đó Translate to English
 I Am:  1 người tính hơi vui vẻ, hoà đồng trong công việc. Mặt khác, hơi lạnh và nội tâm Translate to English
 Looking For:  Cả 1 cuộc đời chỉ dc sông có 1 lần thế thì sao ko dốc hết lòng mà yêu. Translate to English

Back | Send Email to My friend (ID: 1429725)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.