Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429773 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Xuân - ID: 1429773
 IP & Posted by:  116.106.27.237 on March 19, 2018 at 2:51am
 Updated by:  March 21, 2018 at 9:54pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hau giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tiềm một người thật lòng, không giả dối. Yêu thương chân thành, đi đến hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Gap gỡ bạn bè, mua sắm, Sdt của e 0938875509 Translate to English
 I Am:  Sống rất tình cảm, chung thuỷ, vui vẻ, luon quan tam và lo lăng cho những nguoi minh yeu thuong nhất. Translate to English
 Looking For:  Là nguoi yêu mình thật long, không lợi dụng, quan tâm lo lắng cho nguoi yêu. Sống ở Mỹ. Translate to English

Back | Send Email to Xuân (ID: 1429773)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.