Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430069 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Sơn - ID: 1430069
 IP & Posted by:  171.232.243.167 on March 22, 2018 at 11:15pm
 Updated by:  November 23, 2018 at 5:16pm
 Gender:  Gay
 Age:  20
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm những điều tốt nhất có thể, du học nước Mỹ Translate to English
 Free Time:  Giành thời gian cho gia đình và ngươi yêu và xem phim cafe cùng bạn bè Translate to English
 I Am:   Hiền, dễ thương ,thông cảm ,thân thiện... Translate to English
 Looking For:  Nguoi that tha , lau dai Translate to English

Back | Send Email to Hồng Sơn (ID: 1430069)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.