Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Minh - ID: 1430082
 IP & Posted by:  1.52.98.251 on March 23, 2018 at 4:24am
 Updated by:  July 7, 2018 at 2:02am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Minh.v
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nv spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chân thành .biết lắng nghe.chia sẻ... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc .xem fim .nấu ăn cfe .du lịch... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ .hòa đồng.... Translate to English
 Looking For:   E tìm 30-45 chưa có gđ .nghiêm túc .lịch sự .xin đừng đùa giỡn nếu đc sẽ tiến xa hơn .e xin cảm ơn. O908895429 Translate to English

Back | Send Email to Hồng Minh (ID: 1430082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.