Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430496 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran tri bichha - ID: 1430496
 IP & Posted by:  171.253.41.191 on March 29, 2018 at 5:40pm
 Updated by:  August 14, 2018 at 3:15am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Lam nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Khg chin 1 tam 11 khg tam 22 nếu ai thiện ý thì hãy gọi cam.on Translate to English
 Free Time:  Len mang tam voi ban o fb choi game xem tivi dancing boi loi Translate to English
 I Am:  Ngay thẳng nóng tính kg đẹp chiu kho lam viec va hoc hoi Translate to English
 Looking For:  Một ng lớn tuổi biết tôn trọng tình cảm và mái ấm gd nhỏ tuổi xin đừng vào làm phiền xin cảm on Translate to English

Back | Send Email to Tran tri bichha (ID: 1430496)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.