Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430519 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bảo Quỳnh - ID: 1430519
 IP & Posted by:  171.232.122.237 on March 30, 2018 at 12:14am
 Updated by:  October 4, 2018 at 5:11pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cần tìm 1 người tương đồng tuổi tác để làm bạn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc thư giản Translate to English
 I Am:  Tính cách hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Chính chắn , xác định được mối quan hệ rõ ràng Translate to English

Back | Send Email to Bảo Quỳnh (ID: 1430519)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.