Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430554 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Châu - ID: 1430554
 IP & Posted by:  14.172.201.31 on March 30, 2018 at 4:06pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Day hoc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nếu có duyên thì tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  nấu ăn , du lịch, làm vườn, làm việc thiện nguyện, hát karaoke. Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ,chân thành, trọng tình cảm, không đua đòi. Translate to English
 Looking For:   Tìm bạn nếu có duyên thì tiến xa hơn, cảm ơn đọc mục tìm bạn của mình, Xin ơn trên ban phúc lành Translate to English

Back | Send Email to Hồng Châu (ID: 1430554)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.