Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Nguyễn - ID: 1430779
 IP & Posted by:  113.173.1.194 on April 2, 2018 at 10:14pm
 Updated by:  August 15, 2019 at 9:18pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0933592194
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mong muốn tìm 1 nửa thật sự để chia sẻ vui buồn trong cs. Translate to English
 Free Time:  tập gym cfe và đi câu cá Translate to English
 I Am:  Trầm tính, ít nói nhưng gặp đúng ng thì sẽ nói hơi nhiều 😃😜😛 ĐT. zalo hoặc viber: không chín 33 năm chín 2 mot chin bon Translate to English
 Looking For:  1 người biết quý trọng gd để có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cs. Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn hảo mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Nguyễn (ID: 1430779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.