Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431069 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HAI LÚA - ID: 1431069
 IP & Posted by:  115.78.2.68 on April 6, 2018 at 8:59pm
 Updated by:  April 6, 2018 at 10:28pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn Chợ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh đạt kết quả tốt, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng Translate to English
 Free Time:  Thư giãn, thể thao, chạy bộ, nghe nhạc, uống cafe hoặc đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, dễ chia sẻ, giàu cảm xúc Translate to English
 Looking For:  Dễ chịu, thích nấu ăn hoặc cho mình đi ân chung! Hihi Translate to English

Back | Send Email to HAI LÚA (ID: 1431069)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.