Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1431119 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Quan Nguyen - ID: 1431119
 IP và Ngày:  159.89.225.88 on April 7, 2018 at 4:00pm
 Sửa Chữa Ngày:  April 7, 2018 at 4:56pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  47
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Houston TX
 Tiểu Bang:  Florida
 Zip:  77026
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  BA/BS (4 years college)
 Nghề Nghiệp:  Consultant
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  Meet the woman of my dream, with whom we can get to know each other better and keep a long lasting,forever relationship with. Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Play games and play games... Touring. Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  I'm cool, calm and easy going, loving, caring and God fearing. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Cool, calm loving and caring. Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Quan Nguyen (ID: 1431119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.