Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431120 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy tien - ID: 1431120
 IP & Posted by:  27.74.70.156 on April 7, 2018 at 4:38pm
 Updated by:  August 7, 2019 at 1:30am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người cùng quan điểm để cùng xây dựng một mái ấm gia đình Translate to English
 Free Time:  Dọn đẹp nhà ,Nghe nhạc , họp bạn bè , Translate to English
 I Am:  Thật thà, thẳng thắng ,ghét sự giả dối , Translate to English
 Looking For:  Có lòng nhân hậu , chân thật ,tính tình hiền lành , vui tính ,lãng mạng ,chung thuỷ , Translate to English

Back | Send Email to Thuy tien (ID: 1431120)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.