Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phú Quốc - ID: 1431494
 IP & Posted by:  27.64.112.188 on April 14, 2018 at 2:45am
 Updated by:  April 14, 2018 at 4:49am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh và phát triển. Cho con đi du học ở USA Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, giải trí, thể thao, câu cá và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Có ý chí làm giàu và ham thích kinh doanh Translate to English
 Looking For:  Là Phụ nữ Năng động, thực tế và biết quản lý, làm chủ gia đình! Translate to English

Back | Send Email to Phú Quốc (ID: 1431494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.