Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431637 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cherryle - ID: 1431637
 IP & Posted by:  171.235.59.39 on April 16, 2018 at 6:02pm
 Updated by:  April 19, 2018 at 5:50pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hạng phúc đang thất lạc Translate to English
 Free Time:  Duyen do trời định.phận do người tạo.hạnh phúc do mình nắm bắt... viber.0981957227 trả lời ai nt viber nhe Translate to English
 I Am:  Thắng thắn.trung thực.chung thuỷ Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông hiền.chung thuỷ.ko bắt cá 2 tay.,nghiêm túc,có ý định lập gđ.tuổi từ 45-50 Translate to English

Back | Send Email to Cherryle (ID: 1431637)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.