Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431658 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌMHẠNHPHÚC - ID: 1431658
 IP & Posted by:  113.161.73.193 on April 17, 2018 at 12:28am
 Updated by:  April 20, 2018 at 5:56pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hành chánh văn phò
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đi làm như bình thường như mọi người, du lịch, học hỏi thêm nếu cần thiết, vì sự học là không bao giờ có giới hạn... Translate to English
 Free Time:  đi chơi cafe cùng con gái và gia đình mình, đi chùa tụng kinh tìm hiểu Phật pháp.. Translate to English
 I Am:  giản đị, bình dân, không có gì đặc biệt,yêu thương mọi người va cả loài vật, đặc biệt tin vào nhân quả, đạo Phật... Translate to English
 Looking For:  Một người trung thật và thành thật trong tình cảm, nếu theo đạo Phật càng tốt, 40t trở lên, công việc ổn định, cùng nhau tìm hiểu xây dụng mái ấm hp có thể. Translate to English

Back | Send Email to TÌMHẠNHPHÚC (ID: 1431658)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.