Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431814 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh - ID: 1431814
 IP & Posted by:  107.77.64.125 on April 19, 2018 at 7:09pm
 Updated by:  April 19, 2018 at 7:48pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Antonio
 State/Province:  Texas
 Zip:  78260
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người mà cả hai đều cảm thấy hợp và thích nhau Translate to English
 Free Time:  Chơi với con và nấu nướng cho 2 cha con (nấu tạm thôi), xem phim và tin tức, nghe nhạc, hunting/fishing, snowboarding, soccer, kayaking, traveling, tham gia ca đoàn và phụ bán đồ gây quỹ nhà thờ, etc. Translate to English
 I Am:  Definitely not a perfect person, single dad, hay cười và cũng đôi lúc làm cho người khác cười, thường thì ít nói và chỉ thích nghe người khác, hòa đồng với mọi người tu nhỏ tới lớn, được nhiều người thích và tôn trọng, là người đàn ông của gia đình, hay quan tâm và tôn trọng người khác...có thể là người mà bạn đang tìm kiếm!!! Translate to English
 Looking For:  Tìm thêm bạn hoặc một người đặc biệt mà mình có thể make a commitment and care of her for the rest of my life!!! Translate to English

Back | Send Email to Thanh (ID: 1431814)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.