Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431817 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

crystal - ID: 1431817
 IP & Posted by:  45.48.130.171 on April 19, 2018 at 8:17pm
 Updated by:  August 2, 2018 at 7:34pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  garden grove
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   tìm người biết yêu thương, thấu hiểu, trân trọng nhau để đi hết cuộc đời. sống cuôc đời bình đạm tâm an Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim ,chat Translate to English
 I Am:  chân thành, thiệt tình, hiền lành Translate to English
 Looking For:  con gái có vẻ ngoài nữ tính nhưng bên trong thì có phần mãnh mẽ trưởng thành hiểu chuyện Translate to English

Back | Send Email to crystal (ID: 1431817)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.