Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌM CHÂN THÀN - ID: 1431831
 IP & Posted by:  14.183.221.152 on April 20, 2018 at 12:42am
 Updated by:  October 11, 2019 at 5:11pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  NT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm thấy mối quan hệ chân thành đâu đó trên website này... Tôi nguyện đến với họ bằng cả tấm lòng và bù đắp những tổn thương cho nhau.... Translate to English
 Free Time:  Listening Vietnamese's old melody - (Tôi thích nghe dòng nhạc bolero từ thuở bé. Có lẽ vì vậy mà tôi nhìn cuộc đời theo màu sắc của riêng mình) Translate to English
 I Am:  Normal women, i dont know how to make up and i dont like it. The beauty soul is better than outlook. If you wanna search the one who know about the value of family, happiness, pain. I will be your trash to throw all of your pain you have.I love to live a peace and quite life. - (Chỉ là một người phụ nữ bình thường với những ước mơ nhỏ nhoi về một gia đình nhỏ - nơi các thành viên yêu thương, chăm sóc cho nhau, nơi chốn bình yên sau những mệt mỏi bên ngoài làm việc... mà sao khó quá! Tôi không biết cách trang điểm và cũng không quen với điều ấy. Bởi gương mặt mộc có ra sao thì cũng chính là con người thật của mình. Ở đời có câu "TÂM SINH TƯỚNG") Translate to English
 Looking For:  The man from 40 - 50 yrs who really want to have a happy family, share and he doesn't care about the beauty.... - (Tìm kiếm một người đàn ông biết sống, biết chia sẻ với những cuộc đời bất hạnh của người khác. Không dễ bị kích động, có tâm tưởng hỉ xả. Một người đã từng bị thất bại nhưng biết đứng dậy và chịu trách nhiệm với những việc mình làm) Translate to English

Back | Send Email to TÌM CHÂN THÀN (ID: 1431831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.