Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431889 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Tran - ID: 1431889
 IP & Posted by:  184.178.172.25 on April 21, 2018 at 2:52am
 Updated by:  April 21, 2018 at 5:21am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Reynoldsburg
 State/Province:  Ohio
 Zip:  43068
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống một cuộc sống tốt đẹp và chăm sóc 2 đứa con của tôi. Translate to English
 Free Time:  Watch Movies, clean the house, laundry , shopping, cooking , fishing and go to beach. Translate to English
 I Am:   Tôi là một người cha độc thân với 2 đứa con đáng yêu. Tôi rất vui khi được ở bên và thân thiện. Tôi thích dành thời gian với gia đình Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một người phụ nữ tốt để yêu Translate to English

Back | Send Email to Minh Tran (ID: 1431889)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.