Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431993 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dung Nguyen - ID: 1431993
 IP & Posted by:  113.185.22.200 on April 22, 2018 at 7:58pm
 Updated by:  February 11, 2019 at 10:11am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Salem
 State/Province:  Oregon
 Zip:  97045
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái và tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tham công việc , tập thể thao , chăm sóc cây cảnh,thích nghe âm nhạc. Translate to English
 I Am:  Hiền lành , vui vẻ , không gia trưởng , biết lo cho gia đình , sống chan hoà với mọi người. Do tính chất công việc k tiếp xúc nhiều với bạn nữ nên chưa có gia đình. Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ , biết lo cho gia đình, chăm sóc chồng con , không quan trọng về ngoại hinh Translate to English

Back | Send Email to Dung Nguyen (ID: 1431993)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.