Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432032 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

rainbow - ID: 1432032
 IP & Posted by:  171.232.144.245 on April 23, 2018 at 6:29am
 Updated by:  April 23, 2018 at 4:16pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh thành công sản phẩm mới mang lại thành công và hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc, đi du lịch cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Dễ chịu, nhanh nhẹn, quyết đoán và có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Chân thành, nhân ái và chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to rainbow (ID: 1432032)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.