Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432177 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huỳnh Trúc - ID: 1432177
 IP & Posted by:  123.20.8.79 on April 25, 2018 at 3:27am
 Updated by:  October 30, 2018 at 10:08pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết nối được nhiều bạn bè Translate to English
 Free Time:  ĐỌc sách, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Đam mê công việc, thích du lịch, dễ thương. Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, chân thật, hài hước. Translate to English

Back | Send Email to Huỳnh Trúc (ID: 1432177)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.