Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432254 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Xuanyeuthuong - ID: 1432254
 IP & Posted by:  64.233.173.19 on April 26, 2018 at 8:27am
 Updated by:  September 7, 2018 at 4:21am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vungtau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buonbantudo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tâm sự chia sẻ trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc xem thời sự Translate to English
 I Am:  Thích vui vẻ hài hước học hỏi Kinh nghiệm vi tha lắng nghe Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm người bạn có học vấn cao làm việc giỏi lo được kinh tế cho gia đình vui vẻ thông cảm chia sẻ với hoàn cảnh của người mình yêu Translate to English

Back | Send Email to Xuanyeuthuong (ID: 1432254)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.