Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432292 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phi Long - ID: 1432292
 IP & Posted by:  76.93.222.172 on April 26, 2018 at 9:39pm
 Updated by:  April 28, 2018 at 11:02pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Honolulu
 State/Province:  Hawaii
 Zip:  96814
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tám không tám ba tám sáu ba năm sáu ba Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc thể thao đá banh Translate to English
 I Am:  Hoà đồng thân thiện biết lắng nghe.Tìm bạn đồng cảm chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm nên trân trọng những gì .... Translate to English
 Looking For:  Chân thành đạo đức biết chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to Phi Long (ID: 1432292)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.