Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432398 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🎼love🎼 - ID: 1432398
 IP & Posted by:  72.182.172.158 on April 28, 2018 at 10:52am
 Updated by:  September 18, 2018 at 4:46pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75052
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm người cùng mang lại hạnh phúc <3 Translate to English
 Free Time:  Xem phim,shopping,gym,....và làm những gì cho mình trở nên xinh đẹp :)) Translate to English
 I Am:  Cũng khá dễ thương (người ta nói em vậy) Chắc họ nói để làm em vui ☺️☺️☺️☺️ Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông biết mang lại niềm vui cho em... Sorry em muốn yêu gần thôi nên US only .Thank you! Translate to English

Back | Send Email to 🎼love🎼 (ID: 1432398)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.