Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432579 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

💞Yến Thắm - ID: 1432579
 IP & Posted by:  103.199.70.212 on May 1, 2018 at 8:58am
 Updated by:  May 17, 2018 at 10:59pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Looking For:  Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo nên e cũng không cần 1 người quá hoàn hảo cho mình chỉ cần a sẽ yêu nghiêm túc biết thông cảm biết yêu thương là đủ rồi 💕💞💕💞💕💞 Translate to English

Back | Send Email to 💞Yến Thắm (ID: 1432579)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.