Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432796 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Quân - ID: 1432796
 IP & Posted by:  171.252.115.141 on May 5, 2018 at 1:45am
 Updated by:  May 5, 2018 at 2:34am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh thành công, làm ra nhiều tiền về nộp cho Bà xã và cho con đi du học USA Translate to English
 Free Time:  Thể thao, nghe nhạc, uống cafe và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Cởi mở, thích cuộc sống văn minh, giỏi kinh doanh và tình cảm Translate to English
 Looking For:  Chân thành, không phân biệt giàu nghèo nhưng cần tự tin, chân thành và nhân ái Translate to English

Back | Send Email to Minh Quân (ID: 1432796)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.