Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432877 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc To Thi - ID: 1432877
 IP & Posted by:  213.118.21.174 on May 6, 2018 at 11:43am
 Updated by:  May 12, 2018 at 10:06am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Roeselare
 Zip:  8900
 Country:  Burundi
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Để tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac,xem phim .nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Hoat bat ,vui vẻ ,hoa đông với moi ngươi . Translate to English
 Looking For:  Tim ngươi bạn chân thât ,có tấm lòng nhân hậu ,vui ve,thân thiên. Translate to English

Back | Send Email to Ngoc To Thi (ID: 1432877)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.