Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432984 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1432984
 IP & Posted by:  27.3.80.11 on May 8, 2018 at 4:08am
 Updated by:  May 13, 2018 at 5:17am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Điều dưỡng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được 1 người con trai tốt công việc ổn định v Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và đọc sách Translate to English
 I Am:  Hòa đồng thân thiện vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Lịch sự dễ nhìn đẹp 1 chút công việc ổn định cùng trình độ vui vẻ chân thành ! Sđt 0968280629 và Face ElenaTrang Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1432984)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.