Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bích - ID: 1433035
 IP & Posted by:  115.72.236.95 on May 9, 2018 at 2:32am
 Updated by:  May 18, 2018 at 12:27am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhan viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lâu dai nếu hop tien đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem tivi,cape với bạn, nấu ăn don dep nhà Translate to English
 I Am:  Vui ve, hoa dong, that tha,buong binh, nhong nheo,, song tinh cam, ghét nhất gia doi, bắt ca 2 tay Translate to English
 Looking For:  Vui ve hoa dong, that tha, biết yêu thương gd vợ con, chiều chuong, chậm sóc gd ko gia doi ko lăng nhan, nếu bạn ng xấu xin đừng gửi thư cho tôi cam ơn... :-D Translate to English

Back | Send Email to Bích (ID: 1433035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.