Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433225 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lâm Ngọc - ID: 1433225
 IP & Posted by:  123.20.86.218 on May 11, 2018 at 10:42pm
 Updated by:  May 12, 2018 at 6:32am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh điện tho
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc thật nhiều và tìm một nửa để cuộc sống trọn vẹn Translate to English
 Free Time:  Dạo mát, xem phim, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Nói chuyện làm ăn xã giao thì ok, nhưng dở khoản lấy lòng người khác giới Translate to English
 Looking For:  Một người bình thường, ko đặt quá nhiều nguyên tắc vào cuộc sống. ko chín hai năm 726 ko ko một Translate to English

Back | Send Email to Lâm Ngọc (ID: 1433225)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.