Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433301 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Nguyen - ID: 1433301
 IP & Posted by:  41.217.124.33 on May 13, 2018 at 12:59am
 Updated by:  May 13, 2018 at 1:35am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Zip:  90001
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu lâu dài của tôi là tìm một người vợ tốt và kết hôn hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Translate to English
 Free Time:  đi dạo , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  khiêm tốn, dễ đi, định hướng nghề nghiệp, kỷ luật, tận tâm, trung tín, nội dung, Translate to English
 Looking For:  vui tính , nhẹ nhàng , có chút lãng mạng , phiêu lưu , khám phá Translate to English

Back | Send Email to Minh Nguyen (ID: 1433301)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.