Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433328 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỳ Lan - ID: 1433328
 IP & Posted by:  171.253.27.78 on May 13, 2018 at 9:15am
 Updated by:  September 21, 2018 at 4:39pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc , kiếm nhiều tiền lo gia đình và đi du lịch 😂 Translate to English
 Free Time:  Thích nấu ăn 🤣, nghe nhạc , cafe ... Translate to English
 I Am:  Cũng không có gì đặc biệt em chỉ là cô gái bình thường , vui vẻ hoà đồng , biết quan tâm người khác , và em cũng đang cần một ai đó quan tâm lại em hơn ☺️ Translate to English
 Looking For:  Em cần một bờ vai đủ rộng để em có thể dựa vào lúc em buon vui và biết quan tâm chia sẻ cùng em . . Translate to English

Back | Send Email to Thuỳ Lan (ID: 1433328)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.