Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433350 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tung Anh - ID: 1433350
 IP & Posted by:  171.250.103.109 on May 13, 2018 at 6:56pm
 Updated by:  May 21, 2018 at 4:30pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển kinh doanh tại Tp.HCM, tìm người phụ nữ chân thành kết hôn Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, Thiền, du lịch, tham quan các kỳ quan. mua sắm Translate to English
 I Am:  Hiền, sống chân thành, có mục tiêu lý tưởng, rõ ràng trong các môi quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Tìm người phụ nữ nghiêm túc trong tình cảm, có ý định lạp gia đình, biết cư xử, giao tiếp tốt. Translate to English

Back | Send Email to Tung Anh (ID: 1433350)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.