Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dung - ID: 1433361
 IP & Posted by:  115.75.52.103 on May 13, 2018 at 10:59pm
 Updated by:  May 13, 2018 at 11:55pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  kết ban, và tìm 1 nữa còn lại Translate to English
 Free Time:  nghe nhac, đi du lịch,... Translate to English
 I Am:  sống thiên về tình cảm, vui vẻ, hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  lớn tuổi tốt nhất là cũng đã từng có vợ, sống tình cảm, biết đặt mình vào vi trí ng khác, biết suy nghĩ, chín chắn, ổn định Translate to English

Back | Send Email to Dung (ID: 1433361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.