Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433448 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim khoa - ID: 1433448
 IP & Posted by:  171.227.132.86 on May 15, 2018 at 9:01am
 Updated by:  May 15, 2018 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tân Hiệp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi ngày đều được vui vẻ công việc ôn đinh gd hphuc Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc.... Translate to English
 I Am:  vui ve, nhiệt tinh thang than, thích csong Yến binh. Thật ra mỗi một người ai cung co nhung mặt tốt ma nhung mặt chua được tốt nên co le khi tiếp xúc se hieu nhau hon Translate to English
 Looking For:  Phong khoang, Vui ve, hoa đồng voi moi người..... Translate to English

Back | Send Email to Kim khoa (ID: 1433448)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.