Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433506 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Love - ID: 1433506
 IP & Posted by:  14.186.6.89 on May 16, 2018 at 4:30am
 Updated by:  February 29, 2020 at 4:30pm
 Gender:  Gay
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  SaiGon
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Xay dung mot tinh yeu hanh phuc, va danh thoi gian cho gia dinh, Ba Me va nguoi minh yeu thuong ben canh do cung danh thoi gian di chua lam tu thien co the Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, chạy bộ, và đi chùa làm từ thiện Translate to English
 I Am:  Tro ve nuoc sau mot thoi gian hoc tap va lam viec tai nuoc ngoai.Hien song va lam viec tai Saigon, cong viec on dinh. Minh la Bot kin , hiền lành , lịch sử, rất gần gũi sống hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Mong muốn tìm bf top, kín đàng hoàng, chung thủy va biết quan tâm chia sẻ để xây dựng cho một tình yêu lâu dài Translate to English

Back | Send Email to My Love (ID: 1433506)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.