Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ThuýThanThiện - ID: 1433514
 IP & Posted by:  115.78.116.109 on May 16, 2018 at 6:55am
 Updated by:  July 9, 2018 at 7:38pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  my tho tien gian
 Zip:  Việt nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đàng hoàng lich su, bít thông cảm chia se, chua co gd hay co vo đã ly di cung khong sao, mien that long với nhau la đuoc, sống lâu dài. Translate to English
 Free Time:  mua sam, xem phim, nghe nhac hay tán gẫu voi ban be trong lúc rãnh Translate to English
 I Am:  mình là nguoi vui ve, hoa đong, thich buon ban kinh doanh, cung hoi kho tinh tí nhung hiu thì thay rat de chiu, song tram tinh nói chung hoi chung chạc ak hj Translate to English
 Looking For:  Mình cũng khong đat tieu chí cao cho lam, chĩ can bít lo làm an, co cong an viẹc làm on định, bít thuong iu vo con, làm tròn trách nhiem trong gia đình, nếu thật sự mún lâu dài thì hay nhắn tin cho mình Translate to English

Back | Send Email to ThuýThanThiện (ID: 1433514)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.